Zapraszamy na nowy sklep!

SZANOWNY KLIENCIE SKLEPU E-GLASSES.PL!

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 29 sierpnia oddaliśmy w Państwa ręce nową platformę B2B. Zapraszamy do rejestracji i do aktywnego korzystania. Aby zarejestrować konto na b2b.e-glasses.pl kliknij tutaj.

Informujemy, że wszystkie dane dotyczące Państwa zamówień zostaną zaktualizowane po aktywacji nowego konta.

W związku z uruchomieniem nowego systemu B2B zamówienia składane przez stary sklep nie będą realizowane.

 Regulamin sklepu internetowego e-glasses.pl

 

Warunki ogólne

§ 1

Sklep internetowy e-glasses działający pod adresem https://e-glasses.pl, zwana dalej "e-glasses”, prowadzony jest przez Scorpion Eyewear Tomasz Urban z siedzibą w Ząbkach przy ul. Jana Pawła II 15H,

NIP: 537-203-52-85, Regon: 030925625.

§ 2

Sklep e-glasses umożliwia klientom składanie zamówień stanowiących ofertę nabycia towarów

i asortymentu Scorpion Eyewear dostępnego w e-glasses.

§ 3

1. Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez e-glasses są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz.1807 z późn. zm.).

2. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest akceptacja Regulaminu.

§ 4

1. Klient uzyskuje możliwość pełnego korzystania z e-glasses w chwili uzyskania pozytywnej weryfikacji danych, po wcześniejszej rejestracji na stronie sklepu.

2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy otrzymanego loginu oraz hasła.

3. Klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła przez osoby, które się nim posługują.

4. Klient nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.

5. Scorpion Eyewear zastrzega, że warunki sprzedaży towarów w e-glasses mogą być różne dla poszczególnych klientów.

§ 5

1. Dostęp do e-glasses następuje poprzez zalogowanie się klienta na stronie internetowej e-glasses.

2. Klient zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem e-glasses.

§ 6

1. Logowanie się Klienta do e-glasses oznacza akceptację Regulaminu.

2. Składanie zamówień przez Klienta w e-glasses odbywa się na podstawie Regulaminu.

§ 7

1. Ceny towarów w e-glasses podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny towarów e-glasses są cenami netto.

3. Cena brutto zawiera podatek VAT według obowiązujących stawek.

4. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

5. Cena produktu, który znajduje się w promocji bądź wyprzedaży nie podlega ogólnemu upustowi (rabatowi) udzielanemu Klientowi.

6. Cena towarów zawiera etui oraz ściereczkę (w wykluczeniem kolekcji Francis Gattel).

 

Koszty wysyłki

§8

1. Koszt wysyłki kurierem GLS wynosi 18 zł (netto).

2. Zamówienia powyżej 1000 zł netto (uwzględniając indywidualne warunki handlowe) zwolnione są z kosztów wysyłki.

 

 

Klienci będący Klientami hurtowni stacjonarnej (wcześniej zarejestrowani w bazie Scorpion Eyewear) zachowują wszystkie swoje dotychczasowe prawa i przywileje.

Dla nowych Klientów hurtowni, którzy regularnie korzystają z oferty, istnieje możliwość indywidualnego określenia warunków współpracy.

Istnieje możliwość spotkania się z przedstawicielem naszej firmy, jeśli nie chcesz zamówić towarów poprzez sklep internetowy. W tym celu proszę o kontakt z naszym biurem.

 

Zamówienia i wysyłka

§ 9

1. Scorpion Eyewear niezwłocznie potwierdzi zamówienie złożone przez Klienta, określając które towary z zamówionych przez Klienta występują na stanie magazynowym Scorpion Eyewear.

2. Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub części w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.

3. Mimo potwierdzenia zamówienia Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówionego towaru.

4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień

5. Z uwagi na ciągłą sprzedaż oferowanych produktów bezpośrednio w hurtowni, prezentowane ilości towarów mogą różnić się z ich faktycznym, w danym momencie, stanem magazynowym i nie może być to podstawą do roszczeń. O wszelkich różnicach między złożonym a skompletowanym zamówieniem Klient będzie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

 

§ 10

Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w e-glasses,  wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.

 § 11

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem e-glasses można składać 24 h na dobę przez cały rok.

§ 12

1. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia Scorpion Eyewear do obciążenia klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskania podpisu przez klienta.

2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru są Ząbki.

3. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Scorpion Eyewear, datę podjęcia przesyłki pobraniowej lub rozliczenia z przedstawicielem firmy.

4. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta, Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranej firmie windykacyjnej dochodzenia płatności i obciążenia Klienta kwotą, odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez Scorpion Eyewear udokumentowanym kosztom, niezależnie od prawa Scorpion Eyewear do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie należności.

5. W przypadku wysyłki za pobraniem Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za koszty wysyłki zamówienia, które nie zostało przez klienta podjęte nie zależnie od wysokości zamówienia oraz obciążenia za koszty wysyłki w przypadku ponownego wysłania nie podjętej uprzednio paczki.

 § 13

1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Klienta jest należycie uprawniona przez Klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Klienta.

2. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności (za wyjątkiem towaru wysłanego z odroczonym terminem płatności) oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

Formy płatności

§ 14

1. Przelew- przedpłata -. Płatność za zamówiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy Scorpion Eyewear wskazany na fakturze VAT. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zmówienia nadanego w treści maila "Potwierdzenie zamówienia".

2. Pobranie- Należna kwota pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy.

3. Przelew terminowy - dotyczy stałych Klientów Scorpion Eyewear.

Odstąpienie od realizacji zamówienia

§ 15

Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z e-glasses lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:

1.  z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieuprawnionej,

2.  z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

3.  przez Klienta do którego zachodzi podejrzenie o niewypłacalności,

4.  przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zamówiony towar,

5.  z naruszeniem Regulaminu,

6.  przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszeniu upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator, Klient został wykreślony z właściwego rejestru.

Reklamacje

§ 16

1. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód sprzedaży w postaci faktury VAT. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

2.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

3. Klient zobowiązany jest do wstępnej weryfikacji uszkodzonego towaru i złożenia reklamacji na uszkodzoną część reklamowanego przedmiotu np: oprawy okularowej tj. front, zausznik lewy, zausznik prawy. Reklamowanie przedmiotu w całości będzie uznawane tylko w przypadku gdy towar nie był uprzednio poddany obróbce, lub wszystkie jego elementy składowe noszą znamiona wad fabrycznych.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Klient, po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

5. W razie reklamacji proszę o kontakt na adres serwis@sceyewear.com, w celu uzyskania wzoru zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie należy wydrukować i wypełnić zgodnie z opisami. Wypełnione zgłoszenie proszę dołączyć do reklamowanego produktu.

Wymiany i zwroty zakupionych towarów

§ 17

  1. Podstawą wymiany lub zwrotu towaru jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
  2. W ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty zakupu klient ma prawo do: 
    wymiany towaru na inny rozmiar lub inny asortyment na warunkach oferty z dnia zakupu wymienianego towaru;
    zwrotu towaru – z zastrzeżeniem pkt 3.
  3. Towar zakupiony w cenie wyprzedażowej nie podlega zwrotom.
  4. Możliwość wymiany i zwrotu towarów zakupionych w promocji określa regulamin aktualnej promocji.
  5. Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy,  z oryginalną metką, bez śladów użytkowania.

§ 18

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.

2. Scorpion Eyewear rozpatrywało będzie reklamacje o ile zostały zgłoszone w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, nie później jednak niż do 30 dni od dnia odebrania towaru przez Klienta.

Fotografie i prawa autorskie

§ 19

1. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Scorpion Eyewear.

2. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów z e-glasses a w szczególności zdjęć, opisów, katalogów należy uprzednio skontaktować się z Scorpion Eyewear.

3. Scorpion Eyewear zarządca sklepu e-glasses nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów omówionych w pkt. 2 na wszelkiego rodzaju portalach aukcyjnych

4. Zdjęcia towarów zamieszczone w e-glasses mają znaczenie poglądowe. Scorpion Eyewear zastrzega sobie, że towary mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w e-glasses.

Odpowiedzialność

§ 20

Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-glasses związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością wystąpienia prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

§ 21

Scorpion Eyewear zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też do zaprzestania prowadzenia               e-glasses bez wcześniejszego poinformowania.

§ 22

Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie e-glasses.

§ 23

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonania zamówienia.

§ 24

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest Sąd powszechny rzeczowo właściwy w Warszawie.

Kontakt:

biuro: 22 114 95 95, e-glasses@sceyewear.com

reklamacje: 22 781 27 45  serwis@sceyewear.com

 

Adres:

Scorpion Eyewear Tomasz Urban

ul.  Jana Pawła II 15H

05-091 Ząbki

Polska